น้อยหน่าเครือ พืชอนุรักษ์ บนพื้นที่สูง
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ปี พ.ศ.2565
รายงานผลการดำเนินการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง
คู่มือการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี สนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
มะเขือเทศรับประทานผลสดพันธุ์เบอร์ 4
มะเขือเทศพื้นเมือง เบอร์ 3 : มะเขือเทศพื้นเมือง เบอร์ 3 พันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ฟักทองพื้นเมืองผลเล็ก เบอร์ 1 : ฟักทองพื้นเมืองผลเล็ก เบอร์ 1 พันธุ์คัดเลือกใหม่
บวบเหลี่ยม: บวบเหลี่ยมพันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ถั่วฝักยาว: ถั่วฝักยาวพันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มะเขือเทศ: มะเขือเทศพื้นเมืองพันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มาตรฐานการกำหนด พื้นที่ชุมชนคาร์บอนต่ำ
คู่มือการเรียนรู้ การสร้างโรงเรือนเหล็ก
กระบวนการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรู้ผลผลิตทางการเกษตร
เทคนิคการตรวจติดตามเพื่อควบคุมและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า
คู่มือการผลิต อิฐบล็อกประสาน
มันพื้นบ้าน ภูมิปัญญา พืชอาหารภาคเหนือ
ฟักทองประกายดาวล้านนา
ปลาพื้นถิ่นต้นน้ำ
...